kopia elektroniczna - główne pojęcia

Pojęcie kopii elektronicznej funkcjonuje w urządzeniach rejestrujących już od jakiegoś czasu a mimo to obserwujemy, że w chwili sprzedaży kas czy drukarek nie zawsze jest to pojęcie zrozumiałe dla wszystkich Użytkowników. Korzystając z materialów producenta kas Novitus przedstawiamy podstawowe pojęcia związane z rejestracją kopii paragonów w formie elektronicznej.

 

Technologia kopii elektronicznej  

Kopia elektroniczna to genialnie prosty pomysł: karta pamięci cyfrowej zamiast rolki papierowego paragonu.


Zapis danych  

Kasy oraz drukarki fiskalne z kopią elektroniczną wyposażone są w jedną stację mechanizmu drukującego, drukującą oryginały paragonów, raporty, itp. Kopia wszystkich wydruków zapisywana jest na karcie pamięci SD. Czytnik tych kart znajduje się (zazwyczaj) obok mechanizmu drukującego.

Podczas pracy urządzenia, kopia E zapisywana jest w jego podręcznej, wbudowanej pamięci. Dzięki temu może ono pracować bez karty SD, co sygnalizowane jest komunikatem – np. migającą diodą.

Przepisanie danych z pamięci podręcznej na kartę SD następuje wraz z wykonaniem raportu dobowego. W tym celu urządzenie weryfikuje poprawność danych zapisanych na karcie z zapisem w pamięci podręcznej. Każdy zapis na kartę SD oznaczony jest podpisem elektronicznym, którego „odcisk” zapisywany jest w pamięci fiskalnej.


 Raportowanie  

Raport dobowy (wydruk) z urządzeń z kopią E rozbudowany jest o dodatkowe dane - narastające liczniki sprzedaży w poszczególnych stawkach od początku działania urządzenia.

Istnieje możliwość wydrukowania (w tradycyjny sposób) kopii każdej pozycji zarejestrowanej w pamięci podręcznej, czy karcie SD. Na karcie SD dane zapisywane są w sposób jawny, otwartym tekstem. Dzięki temu można je przeglądać w każdym komputerze z czytnikiem kart SD.

Novitus udostępnia dedykowany program komputerowy NEArch do odczytu, wyszukiwania, raportowania i archiwizacji danych na płycie CD. Dzięki temu można sporządzić na dysku komputera kopię bezpieczeństwa karty - do chwili wprowadzenia przez kasę nowych zapisów będą one traktowane równoważnie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jakakolwiek zmiana danych na karcie SD spowoduje zmianę sum kontrolnych i odrzucenie tej karty przez urządzenie fiskalne przy próbie wykonania raportu dobowego lub innej operacji.


Zabezpieczenie  

Urządzenia Novitus umożliwiają zabezpieczanie karty hasłem – dzięki czemu staje się niewidoczna w innych urządzeniach czy komputerach. Skradziona karta SD będzie dla złodzieja bezużyteczna.

Hasło można również założyć na funkcje administracyjne, związane z operacjami na karcie pamięci, może też zablokować pracę kasjera bez karty SD.

Sam czytnik kart SD zabezpieczony jest specjalną nakładką (z możliwością własnego plombowania), co dodatkowo zabezpiecza przed kradzieżą, lub nieautoryzowanym wyjęciem przez kasjera.


Wymiana karty  

Gdy na karcie zostało mało miejsca (lub chcemy zabezpieczyć zapisane na niej dane) – należy wykonać procedurę zamknięcia dotychczasowej karty i otwarcia nowej. Wtedy na nowej karcie zostaną zapisane informacje z zakończenia poprzedniej karty.

Otwarcie nowej karty umożliwia odtworzenie danych z urządzenia, w którym poprzednia karta nie została prawidłowo zamknięta – co sygnalizowane jest przez urządzenie odpowiednią informacją.

Choć karta 2GB może pomieścić około 1 mln paragonów ze sprzedażą 8 pozycji – im więcej danych jest już zapisanych na karcie – tym dłużej trwa ich weryfikacja przed zapisem raportu dobowego. Dlatego zalecamy pracę na urządzeniach z włożoną kartą. Dzięki temu weryfikacja następuje na bieżąco „w tle”, a raport dobowy wykonywany jest natychmiastowo.


Zabezpieczenie przed utratą  

W przypadku utraty danych z pamięci podręcznej (reset, przekłamanie) urządzenia Novitusa umożliwiają ich odtworzenie z wewnętrznej pamięci bezpieczeństwa (backup'u). Podobnie jest z kartami SD – informacje na karcie mogą zostać naprawione przez program urządzenia.

W wyjątkowych przypadkach, gdy dane nie mogą zostać odtworzone - rozporządzenie Ministra Finansów nakazuje uruchomienie następującej procedury: wezwanie serwisanta, sporządzenie protokołu ze zdarzenia, wysłanie protokołu z określeniem powodu awarii do producenta, który prowadzi rejestr wszystkich takich zdarzeń i z danymi dotyczącymi danego modelu urządzenia przesyła protokół do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.