-> Rozporządzenie Ministra Finansów z 14-go marca 2013 w sprawie kas rejestrujących - kliknij aby otworzyć


-> Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia - kliknij aby otworzyć


-> Ustawa z dnia 18-go marca 2011r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usłyg oraz ustawy Prawo o Miarach /Dz.U. Nr 64, poz. 332/ - kliknij aby ptworzyć


-> Ustawa z dnia 7-go listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw /DZ.U. Nr 209, poz 1320/ - kliknij aby otworzyć

 

 


UWAGA! Pliki w formacie .pdf Kliknij tutaj, aby pobrać program Adobe (r) Reader DC.