„mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)”. Termin tego obowiązku w § 7. Rozporządzenia określono na 1 lipca 2022 roku.

Z informacji przekazanej poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów wynika, że termin ten zostanie przesunięty na 1 października 2022 roku. 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw poz. 1368 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym data obowiązku rejestracji za pomocą kas fiskalnych na myjniach określona została na 1 października 2022 roku. 30 września 2022 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 2029 Rozporządzenie Ministra Finansów po raz kolejny przesuwające termin obowiązku fiskalizacji dla myjni na 1 lutego 2023 roku.

Oznacza to, że najpóźniej 1 lutego 2023 roku na wszystkich stanowiskach myjni pojawią się kasy rejestrujące. Doświadczenie fiskalizacji myjni do tej pory oraz poprzednich grup podatkowych (gastronomia, taxi, fryzjerki, kosmetyczki) pokazuje, że nie ma co czekać z instalacją kas na koniec terminu. Warto wcześniej zakupić i zlecić instalację kasy, jej rejestrację a jedynie z jej fiskalizacją poczekać do wyznaczonego terminu.

 

więcej informacji >>> kliknij tutaj

 

źródło: novitus.pl