Kasy online - przypomnienie

Najważniejsze informacje dotyczące urządzeń fiskalnych typu "online" czyli urządzeń które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów - kliknij, abu otworzyć